(+45) 29 44 00 80 / kontakt@beirholmsearch.dk

Ydelser

Ydelser

Executive Search

Vi har fokus på executive search i den farmaceutiske industri og tilknyttede brancher – ofte benævnt Life Science.
Vi er specialiseret i headhunting og assessment af ledere på VP /direktør/strategisk niveau og i ansættelse af managers samt tunge akademikere/specialister på det taktiske/strategiske niveau
Vi slipper ikke opgaven når jeres stjerne er ansat. Onboarding er en naturlig del af vores ydelse og opfølgning på de nyansatte efter 6 og 12 måneder har vi altid prioriteret højt.

Det er er faktum, at der i Danmark allerede er mangel på kvalificerede medarbejdere inden for bl.a. produktion, support  og kvalitet. Og behovet er fortsat stigende. Rekruttering af de fornødne medarbejdere til virksomheden vil derfor i stigende grad kræve samarbejde med en virksomhed som Beirholm Search, der har et aktuelt og virkelig dybtgående kendskab til markedet.

Selection

Beirholm Search har ved siden af de mange search-opgaver tillige gennemført en lang række selection-opgaver – ikke mindst fordi vi i kraft af et meget stort kendskab til virksomheder og medarbejdere i branchen kan medvirke til at øge sikkerheden for at virksomheden får et godt udbytte af en selection:

Grundlæggende er opgaven i en selection jo at udvælge den bedste blandt de indkomne ansøgere til en annonceret, ledig stilling. Det er dog ikke nødvendigvis det samme som at finde den bedst egnede, da den bedst egnede måske slet ikke kunne finde på at søge!

Ved at bruge Beirholm Search til at gennemføre/assistere med en selection opnår virksomheden:

  • Målretning af annonceteksten, så antallet af ansøgere begrænses bedst muligt til de mest relevante
  • Kapacitet til professionelt at håndtere de oftest rigtigt mange ansøgninger, der alligevel kan komme på et stillingsopslag.
  • Sandsynligvis forhåndskendskab til nogle af ansøgerne til en given stilling.
  • Mulighed for en professionel test af finalekandidaterne – evt. tillige en gruppetest, der viser, hvordan kandidaten vil passe ind i arbejdsgruppen
  • Adgang til en erfaring og viden som kan vurdere, om den pågældende annoncering har skaffet tilstrækkeligt kvalificerede kandidater på banen – eller man evt. skal ud i en ekstra runde.

Karriererådgivning

Der kan være mange årsager til at have behov for karriererådgivning.

Du kan sidde i et eksisterende job men føle, at du har ”flyttet” dig, eller du kan have forladt et job.
Det er vigtigt, at job og arbejdsliv matcher ens ønsker og værdier. Og det er vigtigt, at man i begge sammenhænge er bevidst om og udnytter de faglige og personlige ressourcer og kompetencer, man har opbygget.

Vores karriererådgivning tager udgangspunkt i det enkelte menneskes nuværende situation og opstiller et muligt handlingsforløb frem til den ønskede situation i forhold til den enkeltes baggrund, forudsætninger, kompetencer, ressourcer og muligheder.
Vi vil kunne hjælpe dig til at nå dine personlige mål. Få dine evt. ubevidste kompetencer gjort bevidste, og få dit talent foldet ud. Kontakt os for at høre nærmere, da forløb og indhold vil være individuelt.

Outplacement

På grund af de stadigt hurtigere forandringer i vores samfund kan virksomheder få behov for at skille sig af med selv værdsatte og dygtige medarbejdere. Vi har for en række virksomheder påtaget os at gennemføre skræddersyede forløb for sådanne medarbejdere og har den glæde, at samtlige er kommet i nye jobs inden for den fastsatte tidstermin på 6 måneder.

Med udgangspunkt i vores model tilpasses forløbet i hvert enkelt tilfælde virksomhedens ønsker og medarbejderens behov.