(+45) 29 44 00 80 / kontakt@beirholmsearch.dk

Tests

Tests

Vi benytter altid en eller flere tests i rekrutteringsforløbet for at få en ”standardiseret” viden om og forståelse af den kommende medarbejder.

Vi råder over en værktøjskasse med forskellige tests fra anerkendte nationale og internationale udbydere:
Fra danske Kjærulf og Partnere anvender vi eksempelvis KP profiltest – en danskudviklet personlighedstest, der ud fra danske normer og samarbejdsformer bl.a. måler stresshåndtering og humor – to særdeles vigtige faktorer for at klare sig godt i et givet job.

Et par dyberegående tests med flere dimensioner som vi vil anbefale til det strategiske niveau og tunge akademiske profiler er eksempelvis PTP/ People test system og OPQ/SHL eller KP. Traditionelt benyttes personanalyser til at vurdere personlighedsmatch i forhold til stillingen og samarbejdsprofil i forhold til afdelingen, virksomheden. Men der ses f.eks. også på robusthed, drive, handlekraft mm.

Vi har også IQ og logiske test (færdighedstest). Foruden at generere en intelligenskvotient, giver den informationer om personens problemløsningsevne- og strategi. Dermed bliver det muligt at danne valide hypoteser direkte om personens arbejdsopgavehåndtering samt at få viden om, hvilken type arbejde, der vil dyrke personens styrker. IQ alene fortæller kun, hvor stor en ”motor” vi arbejder med. PTLs øvrige skalaer og funktionalitet giver indblik i, hvordan den bliver brugt.

Desuden kan vi arrangere test af teams.