(+45) 29 44 00 80 / kontakt@beirholmsearch.dk

Selection

Selection

Beirholm Search har ved siden af de mange search-opgaver tillige gennemført en lang række selection-opgaver – ikke mindst fordi vi i kraft af et meget stort kendskab til virksomheder og medarbejdere i branchen kan medvirke til at øge sikkerheden for at virksomheden får et godt udbytte af en selection:

Grundlæggende er opgaven i en selection jo at udvælge den bedste blandt de indkomne ansøgere til en annonceret, ledig stilling. Det er dog ikke nødvendigvis det samme som at finde den bedst egnede, da den bedst egnede måske slet ikke kunne finde på at søge!

Ved at bruge Beirholm Search til at gennemføre/assistere med en selection opnår virksomheden:

  • Målretning af annonceteksten, så antallet af ansøgere begrænses bedst muligt til de mest relevante
  • Kapacitet til professionelt at håndtere de oftest rigtigt mange ansøgninger, der alligevel kan komme på et stillingsopslag.
  • Sandsynligvis forhåndskendskab til nogle af ansøgerne til en given stilling.
  • Mulighed for en professionel test af finalekandidaterne – evt. tillige en gruppetest, der viser, hvordan kandidaten vil passe ind i arbejdsgruppen
  • Adgang til en erfaring og viden som kan vurdere, om den pågældende annoncering har skaffet tilstrækkeligt kvalificerede kandidater på banen – eller man evt. skal ud i en ekstra runde.