(+45) 29 44 00 80 / kontakt@beirholmsearch.dk

Privatlivspolitik

 

Sådan behandler vi dine data

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Her kan du læse om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Alle slags oplysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til dig, er personoplysninger. De oplysninger, som vi behandler, kan vi have fået fra dig eller fra andre, via e-mail, et andet medie, eller i forbindelse med, at du har tilmeldt dig vores emnebank.

 

Dataansvarlig

Beirholm Search & Selection er dataansvarlig for de oplysninger, vi behandler, og vi sørger for, at vores behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Vores kontaktoplysninger finder du her:

Kontakt-siden

Hvis Beirholm Search & Selection fungerer som databehandler, vil vi foruden lovgivningen altid være underlagt en skriftlig databehandleraftale, der beskriver, hvordan vi beskytter personoplysninger.

 

De forskellige typer af behandling

Hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside www.beirholmsearch.dk, opsamler vi ikke data om dig. Det betyder, at du trygt kan bruge vores hjemmeside, uden at vi lægger cookies på din computer eller får dine personoplysninger.

 

Emnebanken

Du kan skrive dig op til vores emnebank, hvis du ønsker at blive taget i betragtning, når vi skal finde   kandidater til ledige stillinger. De oplysninger, som vi behandler om dig i den forbindelse, er

 

 • Dit navn
 • E-mailadresse
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • Uddannelsesmæssig erfaring
 • Erhvervserfaring
 • Andre færdigheder, som du måtte have oplyst os om
 • Referencer

 

Når du har tilmeldt dig vores emnebank, opbevarer vi dine oplysninger i maksimalt to år.

 

Ansøgninger

Hvis du søger en ledig stilling, som vi har slået op på vores hjemmeside, behandler vi dine personoplysninger som led i vores sagsbehandling. De oplysninger, vi behandler om dig i den forbindelse, er

 

 • Dit navn
 • E-mailadresse
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • Dokumentation for uddannelsesmæssig erfaring
 • Erhvervserfaring og lønhistorik
 • Referencer, som du måtte have oplyst

 

Vi bruger også de sociale medier som f.eks. LinkedIn og Facebook til at undersøge de oplysninger, som du har offentliggjort om dig selv.

 

Når du indsender din ansøgning til os, anser vi det samtidig som dit samtykke til, at vi må videregive dine oplysninger med den virksomhed, den ledige stilling vedrører. Alle virksomheder, vi samarbejder med, garanterer, at dine personoplysninger ikke bliver videregivet til andre eller brugt til andre formål end at vurdere din ansøgning til den ledige stilling. Når vi videregiver dine oplysninger, bliver virksomheden, som du søger jo hos, selvstændig dataansvarlig for dine oplysninger.

 

Vi anvender i nogle tilfælde personlighedstests. Inden du tager en personlighedstest som led i en rekrutteringsproces hos os, skal du underskrive en samtykkeerklæring, der forklarer, hvordan dine personoplysninger i forbindelse med testen bliver behandlet.

 

Vi opbevarer din jobansøgning og eventuelle personlighedstest i maksimalt seks måneder efter, at vi har afsluttet rekrutteringsprocessen med dig.

 

Andre parter

Når vi behandler dine oplysninger enten i vores emnebank eller fordi, du har søgt en ledig stilling gennem os, modtager vi også tit referencer, som vi kan kontakte. De referencer er personoplysninger om andre end dig. Nogle gange efter en konkret vurdering, vurderer vi, at vi har tavshedspligt, at det er umuligt eller det vil kræve en uforholdsmæssigt stor indsats for os at give besked til alle om vores behandling af personoplysninger. I de tilfælde kan du altid læse mere her om vores behandling af personoplysninger. Skulle du have nogen spørgsmål, kan du længere nede i politikken se, hvordan du tager kontakt til os.

 

Hvordan

For at vi kan tilbyde dig vores ydelser og services, er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger ved at indsamle, systematisere, opbevare, bruge, gemme, slette, overføre og videregive dine oplysninger.

 

Mere specifikt behandler vi dine personoplysninger for at kunne

 

 1. Sende dig jobtilbud og/eller oplysninger om ledige stillinger pr. e-mail eller telefon, samt for i højere grad at kunne koordinere disse med dine krav og kvalifikationer,
 1. Vurdere din egnethed til relevante ledige stillinger, hvor testresultater, indhentning af referencer m.m. evt. også benyttes,
 1. Registrere og servicere vores kunder og dermed administrere og overholde kontrakten med vores kunder, og
 1. Foretage ledelsesmæssige opgaver, herunder behandling af organisering af intern compliance og kontrol, forretningssikkerhed, revision og dataanalyse samt generel revision

 

Sikkerhed

De oplysninger, som du giver os, eller som vi får om dig fra andre, sørger vi for at opbevare sikkert og fortroligt. Rent teknisk sørger vi for altid at bruge databehandlere indenfor EU, som vi har sikret os har den samme høje datasikkerhed omkring dine oplysninger, som vi har. Når det er hensigtsmæssigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine oplysninger. Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning.

 

Vi sletter dine personoplysninger senest ved udløbet af de frister, vi har skrevet ovenfor, og ellers når vi ikke længere har brug for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som vi har nævnt. Der kan være særlige regler i love, som eksempelvis i bogførings-og forældelsesloven, der giver os ret og pligt til at opbevare dem i længere tid.

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har nogle spørgsmål til vores behandling af dine personlige oplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på kontakt@beirholmsearch.dk. Her kan du også rette henvendelse til, hvis du vil have indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, hvis du vil have rettet oplysninger om dig, som du ikke mener er korrekte, hvis du gerne vil have dine oplysninger slettet, eller hvis du vil trække et eller flere af dine samtykker tilbage.

 

Du skal være opmærksom på, at vores behandling af visse af dine personoplysninger er nødvendige. Det betyder, at du enten ikke kan tilbagetage dit samtykket til vores behandling af dine oplysninger eller hvis du gør, så kan du ikke længere være registreret i vores emnebank eller deltage i rekrutteringsprocessen til en ledig stilling. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

 

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, så kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde her: Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.